Gramatvediba par darbu arzemes

Šie PVN likuma grozījumi, kas stājās spēkā no 2015. gada janvāra, citu uzņēmēju grupu starpā ieviesa norēķinu nepieciešamību, izmantojot kases aparātu. Un, kaut arī daži uzņēmēji joprojām atsakās no pienākuma izsniegt kvītis, zīmoliem, kas piedāvā mūsu pakalpojumus citiem klientiem, ir pienākums norēķināties ar kontiem, izmantojot kases aparātus.

Kam jābūt kasei?Kases aparāti ir nepieciešami uzņēmumos, kas ar savu enerģiju dodas uz fiziskām sejām (B2C. Un uzņēmumiem, kuru gada pirkumi nepārsniedz neto PLN 20 tūkstošus, nav pienākuma izsniegt fiskālos ieņēmumus. Sākot no sērijas, ja uzņēmējs sāk enerģiju taksācijas gada laikā, tad pienākums turēt kases aparātu parādās tad, kad apgrozījums pārsniedz PLN 20 000. Turpmākajā attīstībā ir darbību katalogs, uz kurām neattiecas nepieciešamība izsniegt kases izdotus kvītis.

Palīdzība un mērķi, kas saistīti ar kases aparātu piederību.Pirms uzņēmējs sāk pelnīt no kases, viņam par šo faktu jāpaziņo savam nodokļu birojam, norādot adresi, kurā tiks atskaņots kases aparāts. Kopā ar šiem dokumentiem jums ir jāatdod kases aparāta pirkšanas apliecinājuma oriģināls un sertifikāts, kas apliecina, ka iegādātais kases aparāts atbilst PVN lēmumā zināmajām prasībām - tehniskām un efektīvām. Formālas prasības, kas jāizpilda pirms kases aparāta izmantošanas, ir saistītas ar atvieglojumiem, kas ir svarīgi, lai nopelnītu kases aparāta iegādi. Atlaide apvienojumā ar kases aparāta iegādi sastāda līdz 90% no kases aparāta iegādes izmaksām un nepārsniedz PLN 700. Kases aparāta turētājam regulāri jāveic arī apkope autorizētās vietās, savukārt kases aparātu apkalpot nedrīkst retāk kā reizi 25 mēnešos. Pagarinot šo stāvokli, var rasties vajadzība atdot atlaidi kases aparāta iegādei.

Kases aparāta lietošana nozīmē, ka jums ir jāizsniedz pircēju kvīšu oriģināli un jāsaglabā kvīšu kopijas 2 gadus, gaidot tā pārskata gada beigas, kurā tie tika sadalīti. Kases aparāta lietotājam ir arī jāizdrukā periodiski pārskati - katru dienu, nedēļu un mēnesi -, ko sagatavojis kases aparāts.